De vrijheid van Reeve

Ten zuidwesten van Kampen is, door de aanleg van het Reevediep, ruimte ontstaan voor een nieuw woongebied. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterlandschappen zorgt voor een plus ten opzichte van andere plannen. Het is de bedoeling dat er in Reeve 600 woningen komen. Reeve ligt relatief dicht bij Kampen en de grotere stad Zwolle en centraal ten opzichte van ontsluitingswegen. 

Een nieuw dorp in de IJsseldelta

Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen is de bypass, het Reevediep, aangelegd in de IJsseldelta. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk is de aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep is hierdoor ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van woningbouw, het dorp Reeve.

De Kavels

Klik hieronder op de afbeelding om naar de kavels te gaan